Staat uw ladder wel tegen de juiste muur?

Platform O  kijkt met een andere bril naar vraagstukken, denkt en acteert buiten de bestaande kaders. “Management is het efficiënt beklimmen van de ladder van succes”, wij bekijken met u of de ladder wel tegen de juiste muur staat. Wij stellen u de vragen:

  • Waarom gaat het eigenlijk zoals het gaat?  
  • Wat is het perspectief bij ongewijzigd beleid?  
  • Wat heeft het uiteindelijk  opgeleverd?
  • Wat kunnen we daarvan leren?

Platform O inspireert u om probleemgebieden fundamenteel anders aan te vliegen. Om werkplezier en motivatie weer een prominente plek te geven en om het perspectief krachtig en duidelijk neer te zetten.  Om de “Sense of Excitement” ook te laten landen bij alle medewerkers.

In onze trajecten, die maatwerk zijn, werken we SMART. We werken doelgericht samen, zowel binnen als buiten de organisatie. Vooraf definiëren we  concrete, meetbare en haalbare resultaten. Onze aanpak is gebaseerd op actieve participatie in het totale proces van vernieuwing. Daarbij onderscheiden we drie manieren van commitment: advies en begeleiding, interim support en participatie.

 

 

 

Bewezen succesvol

De partners van Platform O zijn bewezen succesvol in strategische vernieuwing, organisatie-ontwikkeling en business development.

Samen met u verkennen we graag de mogelijkheden om u en uw organisatie vooruit te helpen.

Vernieuwingen moeten leiden tot aanwijsbare voordelen voor onze opdrachtgevers.